>
نمونه : کاتالوگ

 

  • اطفاء حریق در لحظات اولیه بسیار آسان و سریع است. دسترسی به اسپری آتش خاموش کن پریموس نیز بسیار آسان می باشد و همین موضوع اطفاءحریق را تقریباً برای همه ممکن می سازد

  • مصرف کنندگان، اسپری آتش خاموش کن پریموس را تست کرده اند

     

    اولین تست اسپری آتش خاموش کن در آلمان و برای اسپری های آتش خاموش کن "چندمنظوره" و "ماشین و موتور" ما صورت گرفت و بسیار هم موفقیت آمیز بود. این اسپری ها 5/4 ستاره از 5 ستاره را دریافت نمودند. اینجا می توانید مطالب بیشتری را بخوانید (فقط متن آلمانی موجود است)

------------------------------------------------------------------------------------

تائیدیه آتش نشانی تبریز


------------------------------------------------------------------------------------

پریموس و خاموش کننده های پودری را با هم مقایسه کنید

------------------------------------------------------------------------------------

تاییدیه های ایمنی و گواهینامه های کیفیت

BS6165:2002
استاندارد
DIN EN 1568
استاندارد
NF S 61-804 : 1988
استاندارد
GS گواهینامه تایید شده توسط MPA (تست تجهیزات مبارزه با آتش سوزی در آلمان)

 

مشخصات فنی

حجم کل

965 ml/32.63 oz

شعاع

74 mm/291 in

طول

280 mm/9.055 in

عرض

Approx.830g/1.82 lb

وزن

580 ml/19,6122 fl oz

حجم(خالص)

Approx. 9.5 bar (0,9 MPa)±5%

قدرت پرتاب

Approx. 3,5 m / 137.80 in

مدت زمان تخلیه

Approx.20 sec

واسط تخلیه

نیتروژن

ماده اطفایی

Extinguishing foam PM-AB (AFFF)

قدرت تحمل فشار

38 Bar

مدت زمان استفاده

5 سال